У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!


Міжнародна асоціація україністів


Національна асоціація україністів


Київ, Україна

 mau-nau@ukr.net

написати листа

International association
of Ukrainian studies

National association of Ukrainian studies
Kyiv, Ukraine

Головна | Новини | Про МАУ | Конгреси МАУ | Національні асоціації україністів

Україністика у світі | Конференції | Родом з України | Видання МАУ

Нові видання з україністики | Контакти

 


ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЁВА

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКИ І КУЛЬТУРИ РЕСПУБЛИКАНСЬКОГО ОБЄДНАННЯ
РАДА УКРАЇНЦІВ КАЗАХСТАНУ

ГРОМАДСЬКИЙ НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
ІНСТИТУТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЕРЕГ м. АСТАНА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас до участі в роботі Сьомих Міжнародних Шевченківських читань з нагоди 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, які відбудуться в день 27 квітня 2018 року на базі Євразійського національного університету ім. Л.М. Гумільова (м. Астана) та виступити з доповіддю (повідомленням).

Загальна тема читань: Творчість Тараса Шевченка і народні традиції.

Тематичні напрями, які виносяться організаторами до розгляду та обговорення:

- кобзарі України та акини Казахстану: порівняльний аналіз феномену народних співаків;
- феномен співаків-виконавців у культурних традиціях народів Евразії;
- постаті Остапа Вересая (до 215-ліття від дня народження) та інших кобзарів України і акинів Казахстану;
- українська народна культура у творчості Тараса Шевченка;
- казахські мотиви у творах Великого Кобзаря.)

Науковий захід відбудеться 27 квітня 2018 року в залі засідань вченої ради Факультету соціальних наук Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова (м. Астана, вул. Янушкевича 6, ауд. 104, реєстрація в Українському центрі науки і культури в ауд. 101, концерт ГО ОБЕРІГ м. Астана в конференц-залі ФСН).

Мови читань російська, казахська, українська, англійська.

За підсумками роботи читань планується видання наукових матеріалів.

Вимоги оформлення доповідей.

Текст статті обсягом до 10 сторінок інтервалом 1,5 шрифтом Times New Roman 14 розміру; поля: верхнє, нижнє 2 см; праве 1,5 см, ліве 3 см; абзацний відступ 1 см; вирівнювання по ширині.

Цитати подаються у лапках . Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках (по мірі того як вони зустрічаються у тексті), де перша цифра номер джерела у списку літератури, а друга номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел крапкою з комою, напр.: [1, 9596] [див.: 2; 5; 7].  Там само, Там же не допускається.

Посилання на твори Тараса Шевченка подавати за академічним виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : У 12 т. / Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. К.: Наук. думка, 2001-2014.

Послідовність розміщення елементів статті: українською мовою УДК; прізвище автора; назва статті (великими літерами по центру); анотація (без слова анотація, без абзацного відступу вирівняно по ширині тексту, інтервал між рядками одинарний, TimesNewRoman, 12 pt) і ключові слова (розпочинається словосполученням Ключові слова: , без абзацного відступу, інтервал між стрічками одинарний, Times New Roman, 12 pt, курсив) мовою статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література; далі один порожній рядок, англійською мовою назва статті, анотація і ключові слова.

Анотація та ключові слова оформлюються мовою статті, а також іншими зазначеними робочими мовами читань.

Ілюстрації рисунки, таблиці (формат tiff, dpi 600).

Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком Джерела та література. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

УВАГА! За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні і стилістичні помилки відповідальність несуть автори матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам.

Заявки для участі у конференції подавати до 20 квітня 2018 року (зразок додається) і надсилати на адресу: garnett23@ukr.net; irina-zima09@mail.ru. Статті по-можливості автора, але презентації бажано надіслати за кілька днів до початку Читань.

Для довідок: контакти: Рубан Святослав Ігорович +7 (777) 220-14-06‬, garnett23@ukr.net; Воловик Iрина Iванiвна +7 708 353-98-43 (окрім неділі).

Організаційний внесок для авторів публікацій у збірнику матеріалів 5000 тенге (для казахстанцiв передбачає часткове покриття витрат на проведення читань). Оплата під час реєстрації.

Усі витрати, повязані з перебуванням на наукових читаннях (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.


ОРГКОМІТЕТ

Автори проекту: І.І. Воловик +7-708-353-98-43, irina-zima09@mail.ru; П.В.Токар +7-702-911-55-54, petrtokar@gmail.com; Д.А.Чернієнко, denis_chernienko@mail.ru.


ЗАЯВКА УЧАСНИКА

VII Міжнародних Шевченківських читань з нагоди 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка на тему:
Творчість Тараса Шевченка і народні традиції
(27 квітня 2018 року)

Прізвище, імя, по батькові (повністю)                                                  
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Назва доповіді
Запланована секція
Поштова адреса
Електронна адреса (обовязково)
Телефон (обовязково)
Які технічні засоби для представлення доповіді Вам необхідні
Форма участі (очна чи заочна)
Потреба бронювання місця в готелі
Потреба зустрічі на автовокзалі (так / ні)
Потреба в запрошенні в паперовому вигляді
Дата приїзду, час
Дата відїзду, час
Дата заповнення заявки 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів
Україністика у світі Конференції Родом з України Видання МАУ Нові видання з україністики Контакти