У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!


Міжнародна асоціація україністів


Національна асоціація україністів


Київ, Україна

 mau-nau@ukr.net

написати листа

International association
of Ukrainian studies

National association of Ukrainian studies
Kyiv, Ukraine

Головна | Новини | Про МАУ | Конгреси МАУ | Національні асоціації україністів

Україністика у світі | Конференції | Родом з України | Видання МАУ

Нові видання з україністики | Контакти

 


ТЕМАТИКА ІХ КОНГРЕСУ УКРАЇНІСТІВ

1. Українське мовознавство: стан і перспективи
        – 
Удержавлення української мови
        – Граматика ХХІ століття: зміна лінгвонаукових парадигм
        – Сучасна лексикографія: виклики сьогодення
        – Питання сучасної мовної інтерференції
        – Мовна картина світу та її концептуальне  наповнення
        – Комп’ютерні технології у мовознавстві
        – Історія української мови: у пошуках нових парадигм

2. Українська література як духовно-естетичний досвід нації
        – 
Українська література в колоніальному й постколоніальному контексті
        – Рецепція–комунікація–традиція в порівняльному літературознавстві
        – Інтертекстуальність сучасної української літератури
        – Східноєвропейський і західноєвропейський культурний простір в  українській літературі

3. Переклад як міжкультурна комунікація
        – Види перекладу. Художні переклади українською та іншими мовами

4. Історія України: новітні аспекти осмислення

5. Українська політологічна думка в європейському та загальносвітовому контексті
        – 
Російська агресія проти України через окуляр ментальності українців
        – Політичні ідентичності в Україні
        – Україна і українці в оціночних судженнях представників західної цивілізації
        – Політичний регіоналізм в Україні
        – Українська політична еліта: цінності й пріоритети українських політичних партій

6. Культурні та наукові надбання української діаспори

7. Сучасні димензії  філософських знань
        – 
Екологічна етика та природовідповідність
        – Філософська антропологія

8. Міждисциплінарні аспекти сучасної  фольклористики

9. Українська художня культура і світ
        – 
Українське мистецтвознавство в контексті сучасних гуманітарних   знань
        – Фундаментальні академічні історичні та енциклопедичні видання як база українознавчих досліджень
        – Український театр крізь призму синтезу мистецтв
        – Сучасний соціокультурний процес у фокусі екранних мистецтв

10. Етнокультура: історична ретроспектива та сучасні глобалізаційні виклики
        – 
Суспільні та культурні аспекти різночасових міграцій; проблеми інтеграції в  нове суспільство
        – Між етнологією та соціальною і культурною антропологією
        – Музеєзнавство
        – Роль народної культури в розвої національної в минулому і в сучасності

11. Релігійна культура України: роль різних конфесій у сьогоденні

12. Роль педагогіки в реформуванні сучасної освіти
        – 
Сучасна реформа освіти: підготовка і реалізація
        – Осучаснення контенту навчальної літератури середньої та вищої школи

13. Нові археологічні пошуки


Міждисциплінарні теми:

14. Культура. Нація. Національна ідентифікація

15. Сучасні українські мас-медіа та Інтернет-простір

16. Інтепретації хронотопу в сучасній українській гуманітаристиці

17. Українсько-кримськотатарські культурні та наукові зв’язки в умовах анексії півострова

18. Парадигми усної  історії


У рамках ІХ Міжнародного конгресу україністів відбудуться також круглі столи та наукові конференції:

1. Українці та їх сусіди: контакти і конфлікти

2. Суспільні та гуманітарні науки в системі НАН України: структура, завдання та напрями, персоналії (до 100-річчя заснування Академії наук)

3.Творчість Миколи Костомарова (1817–1885)

4. Творчість Пантелеймона Куліша (1819–1897)

5. Визвольні змагання українців: проекція на сучасність (до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки

6. Причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932–1933 років: до 85-ої річниці трагедії

7. Техногенні та гуманітарні катастрофи в історії людства. Уроки Чорнобиля

8. Вітчизняна та зарубіжна україністика: сучасний дискурс
        – 
Роль україністики в оновленні гуманітаристики
        – Українська мова як іноземна: осередки, програми, навчальні матеріали

9. Культурне пограниччя: проблеми конструювання ідентичностей і міжетнічні взаємовпливи

10. Українські Майдани: їх наслідки, уроки, майбутнє


 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів
Україністика у світі Конференції Родом з України Видання МАУ Нові видання з україністики Контакти