У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!

Міжнародна

асоціація україністів

 

 mau-nau@ukr.net

написати листа

 

International association
 of Ukrainian studies

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти

 


11 червня 2013 року в  Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського відбулося засідання НАУ, присвячене переобранню Голови Національної асоціації україністів. На засіданні були присутні представники різноманітних україністичних осередків, університетів та інститутів, кафедр та факультетів. Зокрема  тут були науковці з Києва, з Інститутів Академії наук (І. Гнатюк, К. Городенська, А. Кудряченко, С. Тримбач та ін.),  Київського національного університету ім. Т. Шевченка (В. Сергійчук, Л. Шевченко, О. Наумовська, В. Радчук),  Києво-Могилянської академії (О. Демська) та ін. Прибули також делегації з різних областей України:  Н. Ярмоленко, А. Темченко (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького), Ю. Русанов (Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка), С. Шевчук (Рівненський державний гуманітарний університет), В. Кушнір, Н. Петрова (Одеський національний університет ім. І. Мечникова), С. П′ятаченко (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка), О. Білецький (Донецький національний технічний університет), С.  Швидкий (Донбаський державний педуніверситет),  В. Скляр, М. Красіков (НТУ «Харківський політехнічний інститут»,  Н. Боренько (Музей народної архітектури і побуту у Львові), Л. Шаповал (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка), В. Сушко (Харківська державна академія дизайну і мистецтв), етнолог, заслужений працівник культури України В. Мицик (Черкаси) та ін.

У своїй звітній доповіді Голова НАУ Галина Бондаренко зазначила, що пріоритетним напрямом роботи Асоціації  за період з 2008 року був розвиток українознавчих студій в Україні, поширення знань про Україну та наукових досягнень вітчизняної науки за межами держави, координація наукової діяльності україністів в Україні та підтримка культурного, наукового обігу з україністами  інших країн. Бондаренко  розповіла про найважливіші заходи – конференції, зустрічі, круглі столи тощо, які відбувалися  впродовж звітного періоду, про україністичні видання та ін. Зокрема це конференції по політичному аспекту русинства, конференції по українському селу, по державотворенню,  з нагоди  175-річчя від дня народження П. Чубинського  та ін., спільні  з Інститутом мовознавства дискусії з проблеми збереження сучасних комунікативних функцій української мови тощо. Велика увага приділялася підтриманню українознавчих студій за межами України, зокрема, в Росії. Представники Національної асоціації україністів, науковці  з Харкова, Кіровограда, Чернігова та Рівного брали участь у передачах регіональних телеканалів, у вищих навчальних закладах України було проведено низку науково-практичних семінарів для студентів та викладачів. Національною асоціацією україністів також зверталась увага на підтримку студій по відновленню і поверненню історичної пам’яті народу, по її збереженню. Члени Асоціації  під керівництвом Бондаренко брали участь у підготовці багатьох видань, зокрема томів з мовознавства, літературознавства, історії, етнології, фольклористики VII Міжнародного конгресу україністів, «Наукових записок МАУ» та ін.

В обговоренні звіту виступили Г. Скрипник, Ю. Русанов, В. Кушнір, Л. Шаповал, В. Радчук та ін., які  високо оцінили роботу  Г. Бондаренко, зокрема її активну діяльність в регіонах, високий фаховий рівень, надану допомогу  при проведенні різноманітних заходів тощо.

Галина Бондаренко у сув’язі з  певними родинними обставинами вирішила скласти з себе повноваження Голови НАУ, тож Cкрипник запропонувала висунути  кандидатуру, яка б відповідала покладеним на неї обов’язкам.  Л. Шевченко з КНУ запропонувала на цю посаду Лесю Георгіївну Мушкетик з  Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАНУ, який упродовж  тривалого часу був осередком українознавства, його видавничим центром, і який репрезентує цілий спектр наук – філологічних, історичних, мистецтвознавчих. Шевченко повідомила, що Леся Мушкетик є доктором філологічних наук, автором кількох монографій з фольклористики та перекладознавства, укладачем українсько-угорського тезаурусного словника. Вона є людиною фаховою, авторитетною, володіє  організаційними здібностями, які сприятимуть  об’єднанню не лише україністів  в самій Україні, а  їхнім зв’язкам із зарубіжжям.

Далі слово взяла Л. Мушкетик, яка розповіла про свою наукову та творчу діяльність. Зокрема вона зазначила, що  свого часу працювала на різних теренах україністики, славістики, міжнародних зв’язків, зокрема окрім ІМФЕ за сумісництвом очолювала кафедру в Київському національному університеті, була доцентом КНУ, знайома з багатьма викладачами, науковцями, а також викладала українську мову за кордоном. Вона брала участь у багатьох міжнародних форумах, підтримує зв’язки з  відомими зарубіжними україністами, нині готується до  конференції у  Свиднику (Словаччина). А ще вона є фаховим перекладачем з угорської мови (наукові та художні тексти), членом Національної спілки письменників України, Спілки письменників Угорщини, відомо, що багато  україністів поєднують дослідницьку і  письменницьку  працю. Мушкетик також розповіла  про свій досвід редакційної роботи, адже вона займалася підготовкою багатьох видань та перекладів, зокрема є заступником головного редактора збірника «Слов’янський світ». Тож за умови обрання вона обіцяє всі сили віддати підготовці майбутнього форуму і бути достойним керівником  НАУ.

В  обговоренні кандидатури Л. Мушкетик взяла участь Г. Бондаренко, яка зазначила, що Мушкетик є фахівцем  високого рівня, комунікативна, знає достатньо мов, має хороші міжнародні наукові зв’язки, людина надзвичайно відповідальна. Вона попросила підтримати цю кандидатуру.

Заступник директора Інституту української мови І. Гнатюк засвідчила те, що Л. Мушкетик має позитивний імідж серед науковців, вона є також славістом, лексикографом, солідним вченим; її українсько-угорський тезаурусний словник (у співавторстві) є фундаментальним, цінним і потрібним на наш час виданням. Вона вважає, що Леся Георгіївна відповідає вимозі авторитетності, а колеги її підтримають і раді будуть з нею співпрацювати. Професор С. Шевчук з Рівного відзначив окрім професійного, фахового, ще й  гуманістичний і людяний рівень Мушкетик, вказав на її організаційні здібності.

Кандидатура Лесі Георгіївни Мушкетик була поставлена на загальне голосування, яке виявилося одностайним. Президент МАУ Ганна Скрипник привітала  Мушкетик на високій посаді і висловила сподівання на її підтримку, а також наполегливість, самовіддачу на цій громадській роботі, адже вона має виправдати  надії вітчизняних україністів.  Леся Мушкетик подякувала за довіру і звернулася до присутніх з проханням мобілізувати всі сили на проведення VIIІ Конгресу україністів на високому рівні. Ганна Скрипник у підсумковому слові ознайомила присутніх з планом організаційних заходів на найближчу перспективу та подякувала всім присутнім україністам  за участь у нараді і допомогу в розвитку україністики.

(Детальніше про перебіг наради можна буде дізнатися в черговому числі «Наукових Записок МАУ»).


 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти