У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!

Міжнародна

асоціація україністів

 

 mau-nau@ukr.net

написати листа

 

International association
 of Ukrainian studies

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти

 

 

Керівництво та склад асоціації

 

ПІБ

Місце роботи

Галузь науки

Напрям діяльності

К-ть разів участі у МК

Адреса

1

President:

Prof. Dr. habil. Adam Fałowski

Uniwersytet Jagielloński
 

Мова

Ukrainian and Slavic linguistics

2005

Work Address:
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
al. Mickiewicza 11
PL 31-120 Kraków adam.falowski@uj.edu.pl

2

Adam Falowski

 

Uniwersytet Jagiellonski

Krakow

Мова

"Ukrajins'ka mova XVIII st. - plany j perspektyvy doslidzhennia".

2005

afal@lingua.
filg.uj.edu.pl

3

Дорота Ковальська

 

Ін-т польської мови Польської Академії наук

Мова

Українські впливи в польскій антропонімії на терені України: історичний і сучасний аспект

2005

00-330 Warszawa
ul.Nowy Swiat 72, pok.28
tel/fax(48-22)657289
dorotkow@
op.pl
dark@dome
czek.pl

4

Чуба Галина

к.ф.н.,

Ягеллонсь-кий університет (Краків, Польща)

факультет міжнародних відносин

 

мова

Переклади Святого Письма у становленні мовноліте-ратурного стандарту другої половини XVI XVII ст.

 

історія української літературної мови

 

2005

Work Address:
al. Mickiewicza 3
Krakow

Polska
30-120
Phone +48 0692359469

hczuba@ares.
fils.us.edu.pl
 
Private Address:

ul. Śliska
14 / 59
Kraków

Polska 30-156
Phone +48 0692 359 469

5

Володимир Мякишев

 

к.ф.н.

Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Instytut Filologii Wschodnio-słowiańskiej

Мова

Норма в „руской мове” Великого княжества Литовского

 

2005

Polska 30-611 Kraków, ul.  Halszki 1/76
(0-48-12) 654-44-17
Wmiakisz@
interia.pl

wmiakisz1958@
mail.ru

6

Bolek Anna

doktor hab., profesor UJ  Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Instytut Filologii Wschodnio-słowiańskiej

Мова

Polska grafika w XVII-wiecznych unickich tekstach liturgicznych

(na przykladzie Ecphonemat P. Ohilewicza)

2005

Polska 30-611 Kraków, ul.  Halszki 1/76
(0-48-12) 654-44-17
Wmiakisz@interia.
pl

7

Ksenia Kiebuzinski.

 

Літер.

Ukrainian-Polish Relations in Jan Czynski’s Historia Novel

2005

 

8

ANDRZEJ FABIANOWSKI

University UNIWER-SYTET WARSZA-WSKI Department WYDZIAŁ POLONIS-TYKI

 

Historia literatury polskiej epoki romanty-zmu; wielokul-turowość romanty-zmu polskiego; kompara-tystyka literacka

Michał Czajkowski. Wielokultu-rowość biografii i dzieła

2005

Work Address:
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
WARSZAWA

POLSKA
00-927
 Ph
: +48 22 55 21 000
Fax
: +48 22 55 20 428
a.fabianowski@
uw.edu.pl

Private Address:
AKACJOWA 3
KOMORÓW
POLSKA 05-806
Ph
: +48 22 758 05 02
a.fabianowski@
uw.edu.pl

9

Чайковський Кшиштоф

 

Літер.

Давня і сучасна Україна Михайла Грабовського. Середина ХІХ ст.

2005

 

10

Корбич Галина

Університет ім. Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Department Неофілоло-гічний (Кафедра української філології)

Літер

Український commence-ment de siecle як культурний феномен

українська література і культура на рубежі ХІХ і ХХ століть; рецепція літератур і культур сусідів (поляків і росіян) в українській критиці зламу ХІХ і ХХ віків; особливості розвитку і перебігу раннього українського модернізму та європейські впливи тощо.

2005

Work Address:
al. Niepodleglosci 4
Poznan

Poland
  61-874
Ph: +48 61 829 35 76
Fax: +48 61 829 35 75
ifros@amu.
edu.pl
Private Address:
Studencka 3
Racula
Poland 66-004
Phone +48 68 321 42 20
mobil +48 605271473

h.korbicz@
zielman.pl

11

Попович Богдан

магістр, Товариство Перемиський Центр Культурних Ініціатив “Митуса” в Перемишлі

Освіта

Українська освіта в Польщі після Другої світової війни

2005

Bogdan Popowicz
Kruhel
Wielki 1 D
37-700
Przemysl
Польща
т/д+48166755790

bpopowicz@
wp
.pl

12

Попович Ольга

к.н., Ін-т Музики Жешівського Ун-ту в Жешові

Мистец

Музична діяльність церковного осередка в Перемишлі (ХІХ-ХХ ст.)

2005

Olga Popowicz
Kruhel
Wielki 1 D
37-700
Przemysl
Польща
т/д+48166755790

bpopowicz@
wp
.pl

13

Алег Латишок

д.і.н., викл. катедри білоруської культури Університету в Бялостоку , голова Білоруського істор. товариства в Польщі

Історія

Білорусько-українські взаємини XVII ст. в сучасній історіографії

2005

Aleh Latyszonak
Ul.Mazowiecka, 37 A/12
15301 Bialystok
POLAND
T
L1048)7454766
latyszon@poczta.
onet.pl

14

Яуген Міронавич

 

Dr.hab, зав. катедри білоруської культури Університету в Бялостоку

Історія

Національна політика ІІ Речі Посполитої щодо українців і білорусів в сучасній історіографії

2005

Jauhen Miranowicz

Ul.Pionowa,6
15561
Bialystok
POLAND
T/r: (1048)7457440
T/D: 7402082
emba@interia.pl

15

Омелян Вішка

 

Dr. hab. Університет М. Коперника в Торуні, Історичний відділ, Кафедра міжнародних відносин,

Історія

Українська еміграція в Польщі 1920-1939_(Emigracja ukraińska w Polsce 1920-1939, Toruń 2005, ss. 750; презентація книги)

2005

87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 6, m. 29
т/д + (0-56) 6221197

emilwi@poczta.
onet.pl

16

Michał Klimecki

 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, факультет Wydział Nauk Historyc-znych

 

Історія

 

2005

Nowowiejska 28, m. 77,
Warszawa
, Polska
02-010
т/д(0 22) 825 51 67

klimeckimichal@
vp.pl

17

Zbigniew Karpus

 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, факультет Wydział Nauk Historyc-znych

Історія

 

2005

Malinowskiego 5c, m. 37,
Toruń, Polska 87-100
Т/д(0 56) 648 52 49
zk@his.uni.torun.
pl

18

Waldemar Rezmer

 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, факультет Wydział Nauk Historycz-nych

Історія

 

2005

Kraszewskiego 22, m. 1,
Toru
ń, Polska 87-100
Т/р + (0 56) 6113756
Ф  + (0 56) 6222844
wre@his.uni.torun.
pl

19

Dąbrowski Dariusz

 

doktor

Instytut Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Polska

 

Історія

Genealogia Izjasławowiczów wołyńskich (z wyłączeniem Romanowiczów) – stan wiedzy i perspektywy badawcze

2005

dom: ul. Drzewieckiego 13/57, 87-100 Toruń; praca: Instytut Historii AB, ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz
dom: (0048-56) 623-66-09; praca: (0048-52) 32-59-200

tatar1_2@poczta
.onet.pl
tatar1_2@tlen.
pl

20

Jaroslaw Poliszczuk

Prof. Dr hab. Katedra Ukrainistyki

Uniwersytet Jagelloński

 

Літер.

Історія української літератури як перебудова риштовань

2005

Краків, Польща
(31-120
Kraków, ul.Sw.Tomasza 14
tel.(012)4221033 wew. 15-15, 15-17)
Домашній:
Al. Mickiewicza 11, m.6
30-120 Kraków
Polska
Tel.kom.
696352151
(012)6336377
wew.22-47
yarosl@wp.pl

21

CHYNCZEWSKA-HENNEL TERESA

University University of Bialystok, Polish Academy of Science Department History

History

History of Ucraine in XVI and XVII Century

 

2005

Work Address:
Rynek Starego Miasta 29/31
Warsaw

Poland
00-272
anel@scientific.
com.pl
Private Address:
Elegancka 21
Warsaw
Poland 02-835
Ph
: +48 22 6483878
anel@scientific.
com.pl

22

DROZDOWSKI
MARIUSZ R.

University Polish Academy of Science Department History

History

History of Ucraine in XVII Century

 

2005

Rynek Starego Miasta 29/31
Warsaw

Poland
00-272
Private Address:
Kowienska 7/16
Warsaw
Poland 03-438

Ph
: +48 22 6186846

23

Agnieszka Matusiak

University Uniwersytet Wrocławski, Polska Department Wydział Filologiczny Instytut Filologii Słowiańskiej Zakład Ukrainistyki

 

 

2005

Work Address:
Pocztowa 9
Wrocław

Polska
53-312
Ph
: (+48) (0*71) 3754557
Private Address:
Wałbrzyska 57/8
Wrocław
Polska  52-314

Ph (+48) (0*71) 7873230
amatusiak@pf.pl

24

Krzysztof Fedorowicz

University Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland Department Institute For Eastern Studies

Історія, політ.

Polish-Ukrainian Relations Polands Eastern Policy After 1989 Polish Foreign Policy

 

2005

Work Address:
28 Czerwca 1956r. nr 198
Poznan

Poland
61-486
Ph: (+48 61) 8292938
Fax :(+48 61) 8292938
fedorow@amu.
edu.pl
; fedorow@poczta.
onet.pl
Private Address:
 Pogorzelska 12
Poznan
Poland 60-162
Ph: +48 608336003
Fax :(+48 61) 8292938

fedorow2003@
mail.ru

25

Marta Kindler

University Warsaw University Department Institute for Social Studies

Історія

Політ.

The role of risk in short-term international labour migrations from the Ukraine to Poland.

 

 

Work Address:
Stawki 5/7
Warsaw
Poland 00-183
Ph (4822)831 51 53
Fax (4822) 831 49 33
marta.kindler@
uw.edu.pl
Private Address:
Nowolipie 12a m 6
Warsaw

Poland
00-150
marta.kindler@
uw.edu.pl

26

Марко Мельник

University Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Department Інститут Наук Політичних

 

Історі.

Політ.

Українська релігійна думка XVII ст. Поглади на людину й суспільство петра Могили/

 

2005

Work Address:
ul. Szrajbera 11
Olsztyn

Polska
10-007
Ph 48 89 5270801
Fax 48 89 5270801
melnykm@wp.pl
Private Address:
Żołnierska 14 C815
Olsztyn
Polska 10-561
Ph 48 89 5275185

Fax 48 89 5270801
melnykm@wp.pl

27

Iryna  Betko

University University of Silesia Department Institute of East Slavic Philology

 

Мова

Religious motives in the Ukrainian Literature Theme of the report (in ukrainian language):

 

 

Work Address:
Zytnia 12
Sosnowiec
Poland 41-200
Phone (32)291-20-16
Fax (32)291-20-16 
Private Address:
Lwowska 6, m. 41
Sosnowiec

Poland
41-200
Phone 604-321-082
pss2@op.pl

28

Motyka

Grzegorz

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

History

Stosunki polsko-ukraińskie po 1939 r. Działalność Polskiego i ukraińskiego podziemia w latach 1939-1956

2005

Work Address:
ul. Polna 18/20
Warszawa
Polska 00-625
Warszawa
Phone 022-8255221
grzemot@wp.pl
Private Address:

Ośnicka 23

Płock

Polska
09-402
Płock
Phone 0601319975

grzemot@wp.pl

29

Robert

Potocki

 

University of Zielona Góra Departament of Politology

history

1. Ukrainian state in international relations 2. Geopolitik of Europe 3. Ukrainian-polish relations in XX Century

2005

Work Address:
Al. Wojska Polskiego 69

Zielona Góra
Poland 65-762
Phone +48.68.328.47.73
Fax +48.68.328.47.72
sekretariat@ip.
uz.zgora.pl
Private Address:
DAZielona Góra
Poland 65-462
Phone 0.606.291.079
 robert.potocki@
post.pl

30

Stryjek

Tomasz

Polska Akademia Nauk

Instytut Studiów Politycznych

History

Historia historiografii i historia idei krajów Europy Wschodniej w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy.

2005

Work Address:
Polna 18/20
Warszawa
Polska 00-625
Phone (0-22) 825-52-21
Fax (0-22) 825-21-46
politic@isppan.
waw.pl
Private Address:
Emilii Plater 27 m. 27
Warszawa
Polska 00-688

Phone (0-22) 629-27-21
tstryjek@wp.pl

31

Назарук

Василь

Варшавсь-кий університет

Факультет прикладної лінгвістики та східнослов

Literat.

1)Сучасне літературоз-навство, а перш за все теорія та історія української літератури ХХ століття, від модернізму до постмодер-нізму; 2)Теорія і практика художнього перекладу; 3)Семіотика культури.

2005

Work Address:
Szturmowa 4
WARSZAWA

POLSKA
02-678
Phone 55-34-252
Fax 55-34-252
bnazaruk@uw.
edu.pl
 Private Address:
Bacha 30 m. 108
WARSZAWA
POLSKA 02-743

Phone 847-10-78
wanaz@o2.pl

32

Конєва

Ярослава

 

Вармінсько-Мазурський в Ольштині (Польща) Інститут неофілології

 

Literat.

фолькло-ристика, етнологія, літeрaтуроз-навство, компарати-вістика, семіотика

2005

Work Address:
Szrajbera 11
Olsztyn
Polska 10-007
Phone 48-89-5275847
Fax 48-89-5275847
jarkonie@wp.pl
Private Address:
skr.p.44
Olsztyn
Polska 10-001
Phone 48-607510455

jarkonie@wp.pl

33

Конєчна

Йоанна

 

Варшавсь-кий Університет

Department Філософії і Соціології

Соціо-логія,

Політо-логія

соціологія: процеси націєтворення, національні стереотипи, системи цінностей у суспільсві

 

2005

Work Address:
Karowa 18

Варшава

Польща
00-927
Phone (+48)602248054
Fax (+4822)8278599
joanna.konieczna
@is.uw.edu.pl
Private Address:
Mickiewicza 77 m. 74

Варшава

Польща
01-650
Phone +48228333005

jkonieczna@wp.pl

34

Соболь

Валентина

Варшавсь-кий університет

Department прикладної лінгвістики та східносло-в'янської філології

 

Україноз-навство

Україна в європейських хроніках – давніх і новочасних

2005

Work Address:
 Штурмова 4
Варшава

Польща
02 678
Phone 55 34 252
kfu@uw.edu.pl
Private Address:

Смичкова 9
Варшава
Польща 02 678
Phone 55 33 477
wsobol@uw.edu.
pl

35

Jakubowska-Krawczyk

Katarzyna

Warsaw University

Department Chair of Ukrainian Studies

Літерат.

Ukrainian literature of the XIX century; transformation of the Ukrainian national identity; culture and literature of Polish-Ukrainian borderland.

2005

Work Address:
Szturmowa 4
Warsaw

Poland
02-678
Phone (48) 225534252
Fax (48)225534252
Private Address:
Gagarina 17/33
Warsaw
Poland 00-753
Phone 48228419848
kasiajak@poczta.
onet.pl

36

Ola (Aleksandra)

Hnatiuk

 

Polish Academy of Science

Department Ukrianian Division, Institute of Slavic Languages and Literatures

 

Літерат.

Polish-Ukrianian Relatioship; Ukrainian Literature - general; intellectual history - Ukrainian, Polish

2002

2005

Work Address:
Bartoszewicza 1 b, 17
Warsaw

Poland

Тел
: 482282676788
Fax 48228267688
 
olahnat@astercity.
net
 
Private Address:
Malej Laki 5 m.21
Warsaw
Poland 02-793

Phone 48226490557
olahnat@astercity
.net

37

Berdychowska

Bogumiła

 

University Narodowe Centrum Kultury

Історія,

Політол.

Istroija Ukrajiny u XX stolitti, politolohija

 

2005

Work Address:
Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa

Polska

00-071 Warszawa
Phone 827-39-46
Fax 826-14-09
bogumila.
berdychowska 
Private Address:
Rokosowska 4 m. 39
Warszawa
Polska
02-348 Warszawa
Phone 658-08-54

bogumila@kabat
net.waw.pl

38

Беліченко

Маргарита

 

Варшавсь-кий університет

Department Прикладної лінгвістики та східносло-в'янських філологій

Літерат.

Історія української літератури

 

Work Address:
Штурмова, 4
Варшава

Польща
  02678
umkab2003@
mail.ru
 
Private Address:
Szturmowa, 4
Warszawa
Poland 02678

umkab2003@
mail.ru
 
margo272003@
yahoo.com

39

Rybalt

Ewa Anna

 

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Department Humanis-tyczny

 

Мист.,

культура

Італійське мистецтво та культура, проблемами третього гуманізму на прикладі історизму Бенедетто, теми модернізації суспільно-політичної думки у польсько-українському контексті на початку ХХ сторіччя.

 

Work Address:
Zana 11
Lublin

Polska
00525
Phone 0048-81-5250511
Fax 0048-81-5375017

ewarybalt@
yahoo.it
 
Private Address:
Bruzdowa 116A
Warszawa

Polska
02-991
Phone 00-48-22-6596093

Fax 00-48-22-8851192

40

Ткачик

Надія

 

Європейсь-кий колеґіум польських і українських університетів

Мова

Методика викладання української мови як іноземної

 

 

Work Address:
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Lublin

Польща
  20-029
Phone (+48 81) 5375786
Fax (+48 81) 537-50-17

centrum@ekpu.
lublin.pl

Private Address:
 Langiewicza 3a/9
Lublin

Польща
20-032
Phone (+48 81) 5333393
Fax (+48 81) 537-50-17

ntkaczyk@klio.
umcs.lublin.pl

41

Korpysz

Robert

University of Maria Curie-Sklodowska in Lublin

Політол.

Politology and International Relations

 

2005

Work Address:
PL.Litewski 3
Lublin
Poland 20-080
Private Address:
Ul.Skrzetuskiego 6/3
Lublin

Poland
20-628
Phone +48606927191
rkorpysz@o2.pl

42

Зінкевич-Томанек

Божена

 

Ягеллонсь-кий університет

Department Філологічний

Мова

Сучасна українська мова - норма і кодифікація

 

1999

2002

2005

Work Address:
al. Mickiewicza 11
Kraków

Poland
31-120
Phone (0-12) 663-15-17

Fax (0-12) 421-48-76

bzinktom@vela.
filg.uj.edu.pl
 
Private Address:
os. Przy Arce 2/111
Kraków

Poland
31-845
Phone (0-12) 649-24-79

bozena_zinktoman
ek@poczta.onet.pl

43

Поліщук

Ярослав

 

Ягеллонсь-кий університет (Краків, Польща), Рівненський державний гуманітарний університет Department філологічний

 

Літерат

Культура

Літературоз-навство, культурологія

 

2005

Work Address:
Al. Mickiewicza 11
Kraków 31-120

Polska
31-120
Phone 4221033 wew. 1515
Fax 421-48-76

yarosl@wp.pl
Private Address:
Al Mickiewicza 11, m. 6
Kraków
Polska 31-120
Phone 633-63-77 wew. 2347

jaropolk@op.pl

44

Кононенко

Ірина

 

University Київ - Варшава

Department філологія

Мова

Прикметник у системі семантичних відношень висловлю-вання (семантичний синтаксис)

2005

Private Address:
Smysckowa 9, m. G.503
Warszawa

Polska
02-678
Fax (4822) 5533503
kononenko@
wp.pl

45

Kotyńska

Katarzyna

 

Польська Академія Наук

Майстерня Української Літератури

Літерат.

сучасна укр. література, зокрема розвиток укр. есеїстики, також у порівнянні з польською, художній переклад

2005

Work Address:
Bartoszewicza 1b m 17
Private Address:
Żytnia
Warszawa

Polska
/ Poland 01-179
Phone (48 22) 631 22 00
kkot@poczta.
onet.pl

 

 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти